ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อุดมศึกษา
เฉลยข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2552

เฉลยข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2552

ใหม่ล่าสุด เฉลยข้อสอบ GAT ครั้งที่ 1 มี.ค. เฉลยข้อสอบ GAT ครั้งที่ 2 ก.ค. 2553
หนังสือ
125.00 บาท
118.75 บาท
Tags : GAT
เฉลยข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2552
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมข้อสอบจริง GAT 1-2 โดยได้รับอนุญาตจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้มอบให้นักวิชาการเฉพาะทางมาร่วมกันเฉลยพร้อมอธิบายโจทย์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจก่อนเข้าห้องสอบในครั้งต่อไป แต่ละโจทย์ครอบคลุมความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน พร้อมทั้งความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
สารบัญ
- คำอธิบายการทำข้อสอบ
- โจทย์ข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาไทย ครั้งที่ 1 มีนาคม 2552
- เฉลยข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาไทย ครังที่ 1 มีนาคม 2552
- โจทย์ข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2552
- เฉลยข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 มีนาคม 2552

คำอธิบายการทำข้อสอบ
- โจทย์ข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาไทย ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2552
- เฉลยข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาไทย ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2552
- โจทย์ข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2552
- เฉลยข้อสอบความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2552

องค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749694589 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ใหม่ล่าสุด เฉลยข้อสอบ GAT ครั้งที่ 1 มี.ค. เฉลยข้อสอบ GAT ครั้งที่ 2 ก.ค. 2553
หนังสือ
125.00 บาท
118.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4