ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทหาร
เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (PDF)
เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (PDF)เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (PDF)เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (PDF)

เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (PDF)

เจาะเนื้อหา พรบ และข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
234.00 บาท
เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
         ชุดเจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ในวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงมาจัดทำเป็ นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
สารบัญ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและจานวน
- เจาะข้อสอบรวม 365 ข้อ พร้อมคาอธิบายละเอียดทุกข้อ
- ความรู้ด้านภาษาไทย
- เจาะข้อสอบการใช้คาไม่ถูกต้อง
- เจาะข้อสอบการใช้ภาษาไม่รัดกุม
- เจาะข้อสอบการใช้คาราชาศัพท์ 1
- เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 3
- เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 4
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็ นเรื่อง ๆ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840065346 (PDF) 0Bytes 282 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เจาะเนื้อหา พรบ และข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF)
234.00 บาท
234.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด