ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ชวนช็อป Back to school แบบคูลคูล โปรจัดเต็มต้อนรับเปิดเทอม เริ่มวันนี้ - 15 ก.ค. 63 คลิก
การออกแบบเครื่องกล เครื่องยนต์
เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน (PDF)
เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน (PDF)เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน (PDF)เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน (PDF)

เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน (PDF)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องเครื่องยนต์แก๊สโซลีน สำหรับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือนักศึ
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
e-books(PDF)?
199.00 บาท
เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับ ปวช. สาขาเครื่องยนต์ และเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเรื่องเครื่องยนต์เบนซิน   สาระสำคัญในเล่ม ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์, หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ, ชนิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์, ส่วนประกอบและการทำงานของระบบต่าง ๆ ในเครื่องยนต์ เช่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน และระบบควบคุมมลพิษ   นอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องอัตราส่วนกำลังอัดและการน็อกของเครื่องยนต์   ซูเปอร์ชาร์จ   และเทอร์โบชาร์จ
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
บทที่ 3 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
บทที่ 4 จังหวะการปิด-เปิดของลิ้น
บทที่ 5 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 6 ระบบหล่อลื่น
บทที่ 7 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 8 ระบบสตาร์ต
บทที่ 9 ระบบระบายความร้อน
บทที่ 10 ระบบควบคุมมลพิษ
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซลีน สำหรับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือนักศึกษาด้านเครื่งกลที่เกี่ยวข้องและผูอ่านหรือช่างที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยกับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในรถยนต์
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006240 (PDF) 0Bytes 256 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :