ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าตูม สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สาขาที่ 510
อาชีวศึกษา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

 
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2225200004544 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 257 x 9 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ, สนพ. ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2000
เนื้อหาโดยสังเขป
เพื่อศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดรูปคลื่นไซน์ สมการแรงดัน ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ คุณลักษณะของเครื่องกำเนิด การขนานเครื่องกำเนิดและการบำรุงรักษา
ปฏิบัติงานถอดประกอบ พันและทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิด หาความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ แรงดัน กระแสและการขนานเครื่องกำเนิด

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีทักษะในการพัน ทดสอบ การขนานเครื่องกำเนิดและการบำรุงรักษา
สารบัญ
1.โครงสร้างส่วนประกอบ
2.หลักการทำงานและการกำเนิดรูปคลื่นไซน์
3.ขดลวดอาเมเจอร์และวิธีการต่อปลายสาย
4.เครื่องกำเนิดขณะจ่ายโหลดและโวลท์เตจเรกกูเลชั่น
5.การขนานเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับ
6.ขเอขัดข้องและการบำรุงรักษา
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4