ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เหมาะสำหรับประกอบการเรียนวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตรวมถึงวิชาการจัดการและออกแบบเครือข่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสื่อสารและระบบเครือข่าย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
350.00 บาท
315.00 บาท
e-books(PDF) ?
284.05 บาท
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 13 บท ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ด้านเครือข่าย แต่ไม่เน้นการคำนวณที่ซับซ้อน โดยกล่าวถึงรายละเอียดของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, องค์ประกอบและการทำงานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบตัวเลขบนระบบเครือข่าย, ฟิสิคัลเลเยอร์, ดาต้าลิงก์เลเยอร์, อีเทอร์เน็ต, โพรโทคอล ARP, IPv4 Address, IPv6 Address, ทรานสปอร์ตเลเยอร์, แอปพลิเคชันเลเยอร์ และการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น Cybersecurity, Esports, Education, QoE & QoS, TTS และ VolP เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพการนำระบบเครือข่ายไปใช้งานให้มากที่สุด และแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
สารบัญ
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
บทที่ 2 องค์ประกอบและการทำงานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 โพรโทคอลเครือข่ายและการสื่อสาร
บทที่ 4 ระบบตัวเลข
บทที่ 5 ฟิสิคัลเลเยอร์
บทที่ 6 ดาต้าลิงก์เลเยอร์
บทที่ 7 อีเทอร์เน็ต
บทที่ 8 Address Resolution Protocol
บทที่ 9 IPv4 Address
บทที่ 10 IPv6 Address
บทที่ 11 ทรานสปอร์ตเลเยอร์
บทที่ 12 แอปพลิเคชันเลเยอร์
บทที่ 13 การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในงานวิจัย
ดัชนีค้นคำ
บรรณานุกรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847808 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 667 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :