ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
เคมีเชิงฟิสิกส์ (PDF)เคมีเชิงฟิสิกส์ (PDF)เคมีเชิงฟิสิกส์ (PDF)

เคมีเชิงฟิสิกส์ (PDF)

หนังสือเคมีเชิงฟิสิกส์มีการเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร และวารสารภาษาอังกฤษที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
80.00 บาท
68.00 บาท
เคมีเชิงฟิสิกส์ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะเน้นเนื้อหาเฉพาะที่เป็นส่วนของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส แก๊สจริงและกฎสี่ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ซึ่งได้แก่ กฎข้อที่ศูนย์ กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สอง และกฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อที่ศึกษาในหลักสูตร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แก๊สอุดมคติ
บทที่ 3 แก๊สจริง
บทที่ 4 ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส
บทที่ 5 กฎข้อที่ศูนย์และกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์ โมไดนามิกส์
บทที่ 6 เอนทาลปีและเคมีความร้อน
บทที่ 7 กฎข้อที่สองและกฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 8 พลังงานอิสระและสมดุลเคมี
บทที่ 9 สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาค
บรรณนานุกรม
ภาคผนวก
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165884693 (PDF) 0Bytes 271 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือเคมีเชิงฟิสิกส์มีการเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร และวารสารภาษาอังกฤษที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
e-books(PDF)
80.00 บาท
68.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด