ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
มัธยม
เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน (PDF)Hot!
เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน (PDF)เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน (PDF)เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน (PDF)

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน (PDF)

มาเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐานของวิชาเคมีกัน! ตั้งแต่สารที่อยู่รอบตัวเรา ธาตุกับตารางธาตุ พันธะเคมี หน่วยโมล สารประกอบอินทรีย์ จนถึงพอลิเมอร์
หนังสือ
275.00 บาท
261.25 บาท
e-books(PDF)?
235.00 บาท
เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    มาเรียนรู้ 6 เรื่องราวพื้นฐานสำคัญ เพื่อเปิดประตูสู่โลกแห่งเคมีกันเถอะ! "สสาร" ลักษณะและคุณสมบัติของสสารที่อยู่รอบตัวเรา "ธาตุกับตารางธาตุ" โครงสร้างภายในอะตอม และคุณสมบัติของธาตุแต่ละหมู่ "พันธะเคมี" ชนิดและลักษณะของพันธะเคมี "โมล" หน่วยปริมาณสารที่สำคัญ และความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ "สารประกอบอินทรีย์" ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ "พอลิเมอร์" พอลิเมอร์ธรรมชาติ พอลิเมอร์สังเคราะห์   และพลาสติก เหมาะสำหรับ น้อง ม.ต้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ การเรียน ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์   หรือพี่ ม.ปลาย เพื่อทบทวนพื้นฐานให้มั่นใจยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 สสารคืออะไร
บทที่ 2 ธาตุคืออะไร
บทที่ 3 พันธะเคมีคืออะไร
บทที่ 4 ปริมาณ "โมล" คืออะไร
บทที่ 5 สารประกอบอินทรีย์คืออะไร
บทที่ 6 สาระประกอบกลุ่มพอลิเมอร์คืออะไร
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300025583 (PDF) 0Bytes 282 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ชื่อเรื่องต้นฉบับZukai Kagaku "Chu" Nyumon
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: SB Creative Corp.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :