ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
เก่ง...ภาษาไทย ป.4 (เล่ม 2) (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ)+เฉลย

เก่ง...ภาษาไทย ป.4 (เล่ม 2) (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ)+เฉลย

เนื้อหาสาระประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท พร้อมเฉลย
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
35.00 บาท
เก่ง...ภาษาไทย ป.4 (เล่ม 2) (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ)+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
ภาษาพาที
- บทที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น
- บทที่ 10 หนูเอยจะบอกให้
- บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน
- บทที่ 12 มลพิษในชีวิตประจำวัน
- บทที่ 13 อย่างนี้ดีควรทำ
- บทที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา
- บทที่ 15 รักที่คุ้มภัย
- บทที่ 16 ธรรมชาตินี้มีคุณ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
- บทที่ 6 ห้องสมุดป่า
- บทที่ 7 เที่ยวเมืองพระร่วง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716700583 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาสาระประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท พร้อมเฉลย
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4