ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประถม
เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3
เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3

เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3

ปรับพื้นฐานความเข้าใจ ตั้งแต่เริ่มต้น จากง่ายไปยาก หมั่นฝึกฝน ค่อย ๆ เรียนรู้ทีละแบบฝึกหัดแล้วเด็ก ๆ จะเก่งภาษาอังกฤษพร้อมสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
325.00 บาท
308.75 บาท
เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ในห้องเรียน ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบทดสอบ และเตรียมตัวก่อนสอบ โดยเนื้อหาสาระยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด หลักไวยากรณ์ที่สรุปไว้อย่างสั้น ๆ กระชับ และเข้าใจง่ายนี้ เต็มไปด้วยแบบทดสอบที่จะช่วยปรับพื้นฐานความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น จากง่ายไปยาก หากเด็ก ๆ ฝึกฝนไปแต่ละบทเรียน ทีละแบบทดสอบ ค่อย ๆ เรียนรู้ ค่อย ๆ ทำ เด็ก ๆ จะเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง
สารบัญ
Unit 1 Alphabet
Unit 2 Vowels
Unit 3 Greeting & Leave Taking
Unit 4 Basic Conversation
Unit 5 Numbers
Unit 6 Countable Nouns & Uncountable Nouns
Unit 7 Verb to be (is am are)
Unit 8 Articles
Unit 9 Foods & Drinks
Unit 10 Out School
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735402731 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2024
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ปรับพื้นฐานความเข้าใจ ตั้งแต่เริ่มต้น จากง่ายไปยาก หมั่นฝึกฝน ค่อย ๆ เรียนรู้ทีละแบบฝึกหัดแล้วเด็ก ๆ จะเก่งภาษาอังกฤษพร้อมสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต
หนังสือ
325.00 บาท
308.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด