ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ชวนช็อป Back to school แบบคูลคูล โปรจัดเต็มต้อนรับเปิดเทอม เริ่มวันนี้ - 15 ก.ค. 63 คลิก
ไวยากรณ์
เก่งไทย ไม่ยาก (PDF)
เก่งไทย ไม่ยาก (PDF)เก่งไทย ไม่ยาก (PDF)เก่งไทย ไม่ยาก (PDF)

เก่งไทย ไม่ยาก (PDF)

รวบรวม 200 รูปประโยค และตัวอย่างประโยคกว่า 800 ประโยคที่คนไทยใช้จริง คำอธิบายไวยากรณ์ที่เข้ากับความคิดและความรู้สึกของคนญี่ปุ่น จึงเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับคนที่อยากเก่งภาษาไทยอีกระดับหนึ่ง
หนังสือ
275.00 บาท
261.25 บาท
e-books(PDF)?
250.00 บาท
เก่งไทย ไม่ยาก (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "เก่งไทย ไม่ยาก" เล่มนี้ ได้รวบรวมรูปประโยคและสำนวนภาษาไทยในบริบทต่างๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน มีทั้งประโยคภาษาเขียนและสำนวนภาษาพูด โดยแต่ละรูปประโยคทั้ง 200 รูปประโยคหลักนั้น ได้ยกตัวอย่างประโยคไว้ 4 ประโยค รวมทั้งสิ้นกว่า 800 ประโยค เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เรียนภาษาไทยได้ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ มีเสียงอ่านโฟเนติกส์ประกอบ แม้อ่านอักษรไทยไม่ได้ก็เรียนได้สบายๆ นอกจากนี้ยังมี "คำแปลตรง" ของคำศัพท์ภาษาไทยแต่ละคำในตัวอย่างประโยคด้วย ทำให้แม้ว่าจะไม่มีพจนานุกรม ผู้เรียนก็สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ทันที เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาไทยชาวญี่ปุ่นที่อยากจะเก่งภาษาอีกระดับหนึ่ง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840018045 (PDF) 0Bytes 312 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :