ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
เก่งคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +เฉลย

เก่งคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +เฉลย

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พร้อมเฉลย แยกเล่ม แบบฝึกหัด+แนวข้อสอบทุกข้อ
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
เก่งคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เล่ม 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
- เตรียมสอบ บทที่ 1

บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
- เตรียมสอบ บทที่ 2

บทที่ 3 การวัดความยาว
- เตรียมสอบ บทที่ 3

บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
- เตรียมสอบ บทที่ 4

บทที่ 5 การชั่ง
- เตรียมสอบ บทที่ 5

บทที่ 6 การคูณ
- เตรียมสอบ บทที่ 6

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716701221 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พร้อมเฉลย แยกเล่ม แบบฝึกหัด+แนวข้อสอบทุกข้อ
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4