ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ประถม
เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ทดสอบความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6+เฉลย

เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ทดสอบความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6+เฉลย

เรียนรู้จำนวนนับ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การวัด การชั่ง การตวง แบบรูปเรขาคณิต บวก ลบ คูณ หารระคน
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ทดสอบความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง
บทที่ 5 เส้นขนาน
บทที่ 6 ทิศและแผนผัง
บทที่ 7 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 8 ทศนิยม
บทที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10 การหารทศนิยม
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710300376 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เรียนรู้จำนวนนับ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การวัด การชั่ง การตวง แบบรูปเรขาคณิต บวก ลบ คูณ หารระคน
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4