ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
มองหา เทคนิคทำ Facebook ดีลดี รับฟรี ลายเซ็นนักเขียน และ กระเป๋าผ้า 1 ใบ คลิก ดีลเด็ด สินค้า Flash sale ลด 30 % คลิก
ทั่วไป

อ่านงบการเงินให้เป็น

 
หนังสือ
90.00 บาท
76.50 บาท
อ่านงบการเงินให้เป็น
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้น โดยใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่ออธิบายถึงเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับงบการเงิน ที่ออกตามกฎหมายไทย ของบริษัทในประเทศไทย   เนื้อหาในหนังสือค่อนข้างเบ็ดเสร็จ มีการอธิบายถึงคำศัพท์ รายการบัญชี การวิเคราะห์ และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่างบการเงินคืออะไร ออกมาเพื่อใคร มีประโยชน์อย่างไร และมีอะไรที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ นักบัญชี อาจารย์ และนักศึกษา ที่ต้องการหนังสืออ้างอิงที่เข้าใจง่าย เกี่ยวกับการอ่าน และการวิเคราะห์งบการเงินขั้นพื้นฐาน
สารบัญ


สารบัญ

 • กำเนิดบัญชีคู่

 • บัญชีที่แสนจะเป็นระบบ

 • งบการเงิน

 • ใครนะมานั่งอ่านงบการเงิน

 • ภาษาบัญชี

 • ขับได้ ไม่จำเป็นต้องซ่อมได้

 • บริษัทเป็นหน่วยงานที่แยกต่างหากจากเจ้าของ

 • ผู้ถือหุ้น

 • เงินทองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

 • หน่วยงานที่เสนอรายงาน

 • งวดบัญชี

 • ปีบัญชี

 • มีอะไรในงบการเงิน

 • งบการเงินสำหรับบุคคลภายนอกกับงบการเงินที่ใช้เป็นการภายใน

 • งบการเงินเปรียบเทียบ

 • สมการบัญชี

 • สมการงบดุล

 • การเดบิตเครดิต

 • งบดุล

 • รายการในงบดุล

 • สินทรัพย์

 • สินทรัพย์หมุนเวียน

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • หนี้สิน

 • หนี้สินหมุนเวียน

 • หนี้สินไม่หมุนเวียน

 • ส่วนทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้น)

 • ทุนเรือนหุ้น

 • ส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ำกว่าทุน

 • กำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม

 • งบการเงินของบริษัทมหาชนและงบการเงินรวม

 • ความสัมพันธ์ในลักษณะ 'บริษัทใหญ่-บริษัทย่อย'

 • งบการเงินรวม

 • รายการที่พบในงบการเงินของบริษัทมหาชนและงบการเงินรวม

 • การวิเคราะห์งบดุล

 • ฐานะการเงินของบริษัท

 • สินทรัพย์ทั้งสิ้น

 • ส่วนประกอบของสินทรัพย์

 • เงินทุนหมุนเวียน

 • ความสามารถในการดำรงอยู่

 • การจัดหาทุนของบริษัท

 • บัญชีกำไรสะสม

 • สมการกำไรขาดทุน

 • สมการบัญชีที่สมบูรณ์

 • มาเดบิตเครดิตกันอีกที

 • งบกำไรขาดทุน

 • ส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุน

 • กำไรจากกิจกรรมตามปกติ

 • กำไรสุทธิ

 • กำไรต่อหุ้น

 • รูปแบบของงบกำไรขาดทุน

 • งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

 • รายได้

 • ค่าใช้จ่าย

 • ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

 • งบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้น

 • กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 • การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

 • ความสามารถในการทำกำไร

 • ฐานันดรของกำไร

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 • งบกระแสเงินสด

 • การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

 • แหล่งที่มาและใช้ไป

 • ไหลเข้าทางไหน ไหลออกทางไหน

 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 • บทสรุป
 • รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745346969 (ปกอ่อน) 104 หน้า
  ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 7 มม.
  น้ำหนัก: 175 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2003
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :