ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
การเขียนโปรแกรม
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP

ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP

แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงรูปแบบสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ ด้วยภาษา PHP บนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่วางลงบนระดับชั้นงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่การทำงานกับฐานข้อมูลไปจนถึงการแสดงผลฯ
หนังสือ
285.00 บาท
256.50 บาท
e-books(PDF) ?
250.00 บาท
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ ใช้ภาษา PHP ในการอธิบาย ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการศึกษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในลักษณะภาษาที่ชนิดข้อมูลเป็นไดนามิก นอกจากนี้ยังให้แนวคิดในการออกแบบวัตถุตามแนวทางของ SOLID ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับระบบภาษาเชิงวัตถุทั่วไปได้ สิ่งที่ผู้อ่านจะได้คือ ทำให้เข้าใจแนวคิดจากอดีตของการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่เน้นการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมจากการประดิษฐ์คลาส รูปแบบ และสถาปัตยกรรม เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ มีความสวยงามในเชิงการออกแบบ อีกทั้งนำไปพัฒนาและต่อยอดความคิดด้านการเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของ PHP
บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
บทที่ 3 หลักการ SOLID เพื่อการออกแบบโปรแกรม
บทที่ 4 การออกแบบเชิงรูปแบบ
บทที่ 5 รูปแบบสถาปัตยกรรม
บทที่ 6 การใช้ PDO กับฐานข้อมูล
บทที่ 7 รูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
บทที่ 8 รูปแบบออกแบบดำเนินการกับฐานข้อมูล
บทที่ 9 รูปแบบออกแบบเมตาดาต้า
บทที่ 10 รูปแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836291 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 19 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :