ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ออกแบบร่างเขียนแบบ
ออกแบบตกแต่งภายใน (PDF)
ออกแบบตกแต่งภายใน (PDF)ออกแบบตกแต่งภายใน (PDF)ออกแบบตกแต่งภายใน (PDF)

ออกแบบตกแต่งภายใน (PDF)

เป็นหนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
e-books(PDF)?
109.00 บาท
ออกแบบตกแต่งภายใน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    เป็นหนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวก ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก ห้องครัว   และห้องน้ำ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบจัดวางแปลนห้องต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
สารบัญ
บทที่ 1 ประเภทบ้านพักอาศัยและการวางแปลน
บทที่ 2 การออกแบบตกแต่งภายในห้องนอน (Bed Room)
บทที่ 3 การออกแบบตกแต่งภายในห้องรับแขก (Living Room)
บทที่ 4 การออกแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร (Dining Room)
บทที่ 5 การออกแบบตกแต่งภายในห้องครัว (Kitchen Room)
บทที่ 6 การออกแบบตกแต่งภายในห้องน้ำ (Bathroom)
บทที่ 7 ทบทวนการออกแบบตกแต่งภายใน 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตำราเล่มนี้ได้รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นโดยได้ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสอน จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา 383111 การออกแบบภายใน 1 (Interior Design 1) จำนวนหน่วยกิต 3 (1-6) ซึ่งเป็น หลักสูตรรายวิชาในสาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่ง จุดมุ่งหมายของตำรานี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราใช้ประกอบการเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840011091 (PDF) 0Bytes 151 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :