ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
ทั่วไป
หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น

หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น

หลักเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด
หนังสือ
150.00 บาท
69.00 บาท
หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
สารบัญ
บทที 1 เศรษฐศาสตร์กับการแพทย์และสาธารณสุข
1.1 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไร
1.2 เหตุใดเราจึงควรสนใจ “ความคุ้มค่า” ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพ
1.3 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้ทรัพยากรสุขภาพ
ฯลฯ

บทที่ 2 ลักษณะของบริการสุขภาพและประสิทธิภาพ
2.1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแตกต่างจากเศรษฐศาสตร์แขนงอื่นอย่างไร
2.2 ความแตกต่างของสินค้าและบริการทางสุขภาพเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการอื่น
2.3 ประสิทธิภาพคืออะไร

บทที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
3.1 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
3.2 วิธีการประเมินบริการสุขภาพประเภทต่างๆ
3.3 การแบ่งชนิดของต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์
ฯลฯ

บทที่ 4 ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย
4.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย
4.2 เป้าหมายของระบบบริการสาธารณสุข
4.3 การประกันสุขภาพคืออะไร
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือ "หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น" เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตั้งแต่ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประเมินทั้งต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพเปรียบเทียบระหว่างทางเลือก นอกจากนี้แล้วการเข้าใจในลักษณะของสินค้าและบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพ และกลไกการทำงานของระบบประกันสุขภาพ ยังมีส่วนสำคัญในการประยุกต์ใช้หลักวิชาเศรษฐศาสตร์อีกด้วย ซึ่งเนื้อหาต่างๆ ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ทั้งสำหรับแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนถึงผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823543 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :