ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
จิตวิทยาการจัดการและการบริหาร
หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน (ฉบับปรับปรุง)Hot!
หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน (ฉบับปรับปรุง)

หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน (ฉบับปรับปรุง)

คัมภีร์เพื่อการแข่งขันและกลยุทธ์ของผู้ชนะ รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักคิดและทฤษฎี ของปรมาจารย์ระดับโลก
หนังสือ
300.00 บาท
285.00 บาท
หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน (ฉบับปรับปรุง)
เนื้อหาโดยสังเขป
    รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นความคิดอันเฉียบคมของ "Michael E. Porter" ปรมาจารย์ระดับโลก "เรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน" ที่ผู้บริหารและผู้นำองค์กร สามารถนำไปปฏิบัติจริงอย่างได้ผล ไม่ว่าจะเป็น หลักการที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่า พลังผลักดัน 5 ประการ ความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเลือกในแบบที่ได้อย่างเสียอย่าง และแนวคิดใหม่เกี่ยวกับบททดสอบ 5 ประการของกลยุทธ์ที่ดี ที่จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งต่อการที่องค์กรจะบรรลุความสำเร็จ และมุ่งสู่ชัยชนะได้ในทุกสถานการณ์ หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็นคู่มือ
สำหรับผู้บริหาร คนทำงาน รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษา MBA ทุกคน!
สารบัญ
ส่วนที่ 1 : การแข่งขันคืออะไร?
- บทที่ 1 การแข่งขัน : กรอบความคิดที่เหมาะสม
- บทที่ 2 พลังผลักดัน 5 ประการ : การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร
- บทที่ 3 ความได้เปรียบในการแข่งขัน : ห่วงโช่คุณค่าและผลการดำเนินงานของธุรกิจ

ส่วนที่ 2 : กลยุทธ์คืออะไร?
- บทที่ 4 : การสร้างมูลค่าเพิ่ม : หัวใจสำคัญของธุรกิจ
- บทที่ 5 : การเลือกแบบที่ได้อย่างเสียอย่าง : สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้
- บทที่ 6 : ความสอดคล้องและเหมาะสม : ปัจจัยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
- บทที่ 7 : ความต่อเนื่องของกลยุทธ์ : ปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริม

บทสรุป : ข้อสรุปที่ควรนำไปปฎิบัติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744145208 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 156 x 236 x 19 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับUnderstanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: Harvard Business Review Press
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :