กรีฑา
หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา
 
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745376019 (ปกอ่อน) 250 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์: เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2005
เนื้อหาโดยสังเขป
    เนื้อหาเล่มนี้ ว่าด้วยปรัชญาการฝึกสอน บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึก
สอนกีฬา หลักพื้นฐานในการฝึกซ้อมกีฬา เทคนิคการวิ่ง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา โดยการฝึกยกน้ำหนัก การอบอุ่นร่างกาย การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมของนักกีฬา การฝึกทางด้านจิตวิทยาก่อน
การแข่งขัน การประเมินผลจิตวิทยา การฝึกซ้อมกีฬา การพัฒนาของ
นักวิ่งระยะสั้นและนักวิ่งข้ามรั้ว ลักษณะเฉพาะของการฝึกวิ่งระยะสั้นและ
การวิ่งข้ามรั้ว วิธีการฝึกความอดทนในการวิ่ง การวิ่งระยะกลาง การฝึก
วิ่งมาราธอน การบาดเจ็บจากการวิ่ง และอุบัติเหตุทางการกีฬา

    ตำราเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ฝึกสอนกีฬา ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
บทที่ 1 ปรัชญาการฝึกสอนกีฬา
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา
บทที่ 3 หลักพื้นฐานในการฝึกซ้อมกีฬา
บทที่ 4 เทคนิคการวิ่ง
บทที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาด้วยการฝึกยก
น้ำหนัก
บทที่ 6 การอบอุ่นร่างกายและกายบริหาร
บทที่ 7 การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมของนักกีฬา
บทที่ 8 การฝึกทางด้านจิตวิทยาก่อนการแข่งขัน
บทที่ 9 การประเมินผลจิตวิทยาการฝึกซ้อมกีฬา
บทที่ 10 พัฒนาการของนักวิ่งระยะสั้นและนักวิ่งข้ามรั้ว
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประวัติผู้เขียน

ร.ศ.เจริญ กระบวนรัตน์

การศึกษา
- ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
- ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520

ผลงานด้านวิชาการ
- หนังสือเทนิคพื้นฐานกรีฑา
- หนังสือคู่มือครูพลานามัย 3 พ.203 กรีฑา
- หนังสือเทคนิคการฝึกความเร็ว

รางวัลและเกียรติ :
- ถวายงานจัดโปรแกรมการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
- จัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมองและกลไก
การเคลื่อนไหวให้กับ คุณพุ่ม เจนเซ่น พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
- ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการกีฬา จากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2543
- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการดีเด่น จาการกีฬาแห่งประเทศไทย
วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2545

ฯลฯ
คำนิยม
อนันต์ อัตชู, รศ.ดร.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4