ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ซอฟต์แวร์
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
259.00 บาท
150.00 บาท
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เนื้อหาโดยสังเขป
    "หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamentals of Software Engineering)" เป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และได้เรียบเรียงเป็นหนังสือให้มีเนื้อหาที่อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งมีคำอธิบาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานและทฤษฎีของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งสามารถนำเทคนิคต่างๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งานได้

    หนังสือเล่มนี้ ถูกพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ มาตรฐาน CMMI และมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์
บทที่ 4 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ศวกรรมความต้องการ
บทที่ 6 การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
บทที่ 7 การออกแบบซอฟต์แวร์
บทที่ 8 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์
บทที่ 11 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

- บรรณานุกรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830619 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 245 x 15 มม.
น้ำหนัก: 586 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :