ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
หลักกฎหมายตั๋วเงิน (PDF)
หลักกฎหมายตั๋วเงิน (PDF)หลักกฎหมายตั๋วเงิน (PDF)หลักกฎหมายตั๋วเงิน (PDF)

หลักกฎหมายตั๋วเงิน (PDF)

ผู้เขียนได้เขียนหนังสือหลักกฎหมายตั๋วเงิน เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความหนึ่งมีใจความว่า "You can always edit a bad page. You can't edit a blank page.
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
250.00 บาท
หลักกฎหมายตั๋วเงิน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ผู้เขียนได้เขียนหนังสือหลักกฎหมายตั๋วเงิน เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความหนึ่งมีใจความว่า "You can always edit a bad page. You can't edit a blank page." โดย Jodi Picoult ทำห้ผู้เขียนตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเริ่มต้นจากการเป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิซากฎหมายตั๋วเงินในปี พ.ศ. 2560 และพัฒนาจนกระทั่งเป็นหนังสือเล่มนี้ ในปัจจุบัน โดยเน้นให้อ่านง่ายและใช้ Mind Mapping ช่วยในการสร้างความเข้าใจและจัดระบบความคิดในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายตั๋วเงินเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกเขียนต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 ข้อความคิดเบื้องต้นว่าด้วยกฎหมายตั๋วเงิน
บทที่ 2 หลักทั่วไปของกฎหมายตั๋วเงินส่วนต้น: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 3 การพิสูจน์ความเป็นผู้ทรงตั๋วเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย
บทที่ 4 ตั๋วแลกเงิน
บทที่ 5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
บทที่ 6 เช็ค
บทที่ 7 อายุความ
บทที่ 8 หลักทั่วไปของกฎหมายตั๋วเงินส่วนท้าย: ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักและตั๋วเงินหาย
บทที่ 9 ถาม-ตอบกฎหมายตั๋วเงิน
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700611 (PDF) 0Bytes 522 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ผู้เขียนได้เขียนหนังสือหลักกฎหมายตั๋วเงิน เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความหนึ่งมีใจความว่า "You can always edit a bad page. You can't edit a blank page.
e-books(PDF)
250.00 บาท
250.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด