ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
หน้าที่ของประสาทชั้นสูง : อารมณ์และความจํา (PDF)
หน้าที่ของประสาทชั้นสูง : อารมณ์และความจํา (PDF)หน้าที่ของประสาทชั้นสูง : อารมณ์และความจํา (PDF)หน้าที่ของประสาทชั้นสูง : อารมณ์และความจํา (PDF)

หน้าที่ของประสาทชั้นสูง : อารมณ์และความจํา (PDF)

งระบบประสาทมีความหลากหลายและซับซ้อน ทำให้ยากที่จะเขียนให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องของระบบประสาทโดยละเอียดได้ ดังนั้นแนวทางในการเขียนจึงมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหยิางส่วนของระบบประสาท
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
250.00 บาท
หน้าที่ของประสาทชั้นสูง : อารมณ์และความจํา (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
      ระบบประสาท มีบทบาทสำคัญในการควบคุมประสานการทำงานของระบบต่าง ๆภายในร่างกาย ซึ่งอาศัยการควบคุมจากสมอง โดยมีเซลล์ประสาทและสารสื่อประสาทเป็นสื่อกลางในการนำสัญญาณประสาทเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ นอกจากนี้สมองยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำหน้าที่ชั้นสูงทางด้านภาษา การเรียนรู้ ความจำ อารมณ์ และพฤติกรรมซึ่งหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของระบบประสาท เซลล์ประสาท การส่งสัญญาณประสาทระหว่างไซแนปส์เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท รวมถึงสารสื่อประสาทตัวรับสารสื่อประสาทแต่ละชนิด การทำหน้าที่ชั้นสูงของสมองส่วนเซรีบรัลคอร์เทกซ์ ระบบลิมบิกและไฮโปทาลามัสในด้านภาษา การเรียนรู้ ความจำ การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมตลอดจนการประยุกต์กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคทางความเสื่อมของระบบประสาท ความเครียดและการบำบัดด้วยกลิ่น
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำสู่ระบบประสาท
บทที่่ 2 เซลล์ประสาท
บทที่ 3 การส่งสัญญาณประสาทผ่านไซแนปส์
บทที่่ 4 การทำหน้าที่ชั้นสูงของระบบประสาทด้านภาษา การเรียนรู้และความจำ
บทที่่ 5 การทำหน้าที่ชั้นสูงของระบบประสาทด้านอารมณ์และพฤติกรรม
บทที่ 6 การประยุกต์กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคความเสื่อมของระบบประสาท
บทที่ 7 การประยุกต์กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด
บทที่ 8 การประยุกต์กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดด้วยกลิ่น
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700819 (PDF) 0Bytes 410 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
งระบบประสาทมีความหลากหลายและซับซ้อน ทำให้ยากที่จะเขียนให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องของระบบประสาทโดยละเอียดได้ ดังนั้นแนวทางในการเขียนจึงมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหยิางส่วนของระบบประสาท
e-books(PDF)
250.00 บาท
250.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด