ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
หนังสือเสียง เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร (Audio)
หนังสือเสียง เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร (Audio)
ฟังเสียงPausedPlaying...

หนังสือเสียง เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร (Audio)

6 วิธีไปสู่อิสรภาพทางการเงิน เพื่อให้คุณเกษียณเร็วและรวย
หนังสือ
225.00 บาท
213.75 บาท
e-books(PDF) ?
200.00 บาท
audio CD
595.00 บาท
audiobooks ?
535.00 บาท
หนังสือเสียง เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร (Audio)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300004960 (Audio) 0Bytes 0 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
6 วิธีไปสู่อิสรภาพทางการเงิน เพื่อให้คุณเกษียณเร็วและรวย
หนังสือ
225.00 บาท
213.75 บาท
e-books(PDF)
200.00 บาท
200.00 บาท
audio CD
595.00 บาท
595.00 บาท
audiobooks
535.00 บาท
535.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4