ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ขยายวันช็อป งานหนังสือออนไลน์ซีเอ็ด วันนี้ – 31 พ.ค. 64 สำรวจโปร คลิก Flash sale ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก พบสินค้าสุดฮิต Cashflow Games เกมคนอยากรู้เรื่องเงินต้องเล่น เพียง 2,559 บาท คลิก DIY ไปกับชุด STEM ต่อสนุก ลด 50 % ทุกชิ้น คลิก ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการอ่านและการเขียน คลิก
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง

หนังสือเสียง เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง

มุ่งให้ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพและรายได้อย่างสมปรารถนา
audioCD
165.75 บาท
audiobooks ?
165.75 บาท
หนังสือเสียง เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง
ข้อมูลโดยสังเขป
    "หนังสือเสียง เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง" มุ่งให้ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพ และรายได้ อย่างสมปรารถนา โดยเนื้อหานั้นผู้เขียนได้สังเคราะห์ขึ้นจากทฤษฏีหลายแขนง อาทิ จิตวิทยาการสื่อสาร จิตวิทยา NLP การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรม จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ หลักการสื่อสารด้านศาสนาปรัชญา อภิปรัชญา และเทววิทยา                                                                                                                                                                                                               

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ใน "หนังสือเสียง เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง" ได้แก่
01 ความสำคัญของการเปลี่ยนวาสนา ด้วยวาจาตนเอง
02 แค่เปลี่ยนวาจา เปลี่ยนวาสนาได้จริงหรือ
03 ใช้วาจาผิด ชีวิตเปลี่ยน
04 คิดดี ชีวีมีพลัง
05 คิดให้ดีต่อตนเอง และผู้อื่น
06 พลังแห่งการคิด ส่งผลอะไรบ้าง
07 น้ำเสียง เปลี่ยนวาสนาได้อย่างไร...
08 สื่อสารอย่างจริงใจ ต้องใช้เสียงระดับกลาง
09 สื่อสารด้วยความสำนึกรู้คุณ...สำคัญแค่ไหน
10 สื่อสารด้วยพลังการชื่นชม
11 ใช้วาจาด้วยความมีเหตุมีผล
12 เปล่งวาจาขอความร่วมมือ
13 คำพูดจริง จะนำมาสู่ความไว้วางใจ
14 ทำไมต้องหมั่นชื่นชมยินดีตนเองและผู้อื่น
15 ปรับเปลี่ยนวาจาช่วยรักษาชีวิตรัก
16 ใช้วาจาชื่นชมสำหรับชีวิตการทำงาน
17 ใช้วาจาแก้ปัญหาในการทำงาน
18 สุขภาพดีได้ ด้วยการใช้วาจาชื่นชม
19 ชื่นชมวัยรุ่นแบบใดให้ได้ผลดี
20 วาจาที่ทำให้ "รู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่า" 
21 ชื่นชมอย่างไรให้ถูกวิธี ....
22 การเปล่งวาจาที่สัมพันธ์กับศาสนาและปรัชญา
23 การเปล่งวาจาด้วยการภาวนา
24 บทสรุป
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524100001637
ขนาด: 135 x 192 x 17 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :