ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สาขาที่ 507
มัธยม
หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หนังสือ
50.00 บาท
47.50 บาท
หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162742002 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 259 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2012
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1 ระดับ ม.1-3 นำเสนอในลักษณะใช้กิจกรรมนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ มีใบงานที่มีจุดประสงค์ อุปกรณ์/สารเคมี วิธีทดลอง ภาพประกอบการทดลอง ตารางบันทึกผลการทดลอง คำถามเพื่อการคิดวิเคราะห์และสรุป และมีความรู้เพิ่มเติมที่เสริมจากการทดลอง เป็นหนังสือที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่ครูสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
กิจกรรมที่ 1 ดอกบัวบาน
กิจกรรมที่ 2 แทงลูกโป่งไม่แตก
กิจกรรมที่ 3 จดหมายลับ
กิจกรรมที่ 4 หิ่งห้อยในดงผักบุ้ง
กิจกรรมที่ 5 ไข่ดิบ-ไข่สุกหมุนต่างกันอย่างไร
กิจกรรมที่ 6 เรือสบู่
กิจกรรมที่ 7 ต้มไข่ในถ้วยกระดาษ
กิจกรรมที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ของหนู
กิจกรรมที่ 9 น้ำพุจากน้ำอัดลม
กิจกรรมที่ 10 ลูกเหม็นเต้นระบำ
ฯลฯ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หนังสือ
50.00 บาท
47.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4