ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป

สู่อิสรภาพทางการเงิน (To Financial Freedom) 1 (PDF)

สำหรับผู้ที่สนใจ ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน
ผู้เขียนชลากร
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
200.00 บาท
160.00 บาท
สู่อิสรภาพทางการเงิน (To Financial Freedom) 1 (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
       สู่อิสรภาพทางการเงิน (To Financial Freedom) เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน และเรียบเรียง อยากให้ผู้อ่านมีความรู้ มีความเข้าใจ มีการวางแผนในด้านการเงิน

       หนังสือเรื่อง สู่อิสรภาพทางการเงิน ได้แบ่งหนังสือออกเป็น 2 เล่มจบ หากเขียนให้จบในเล่มเดียว เนื้อหาจะมากเกินไป จนคนอ่านอาจเบื่อได้ และราคาจะสูงขึ้นไปด้วยครับ

       ในเล่ม 1 นี้ กล่าวถึงแนวทางไปสู่อิสรภาพทางการเงิน, จิตวิทยาการลงทุน, เทคนิคการทำใจ และสร้างกำลังใจในวันที่ขาดทุน, รู้จักกับภาษีในการลงทุน, การจัดการด้านการเงิน, สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ   

       เล่ม 2 จะมาดูเรื่องเทคนิคการอ่านกราฟของสินทรัพย์ที่มีราคาขึ้น/ลง เช่น หุ้น, กองทุน, ทีเฟ็ก, ฟอเร็กซ์ ฯลฯ เรียนรู้การตีแนวรับ / แนวต้าน, อินดิเคเตอร์ต่าง ๆ, การอ่านงบการเงิน, เทคนิคการลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ จะเสริมเทคนิค ลูกล่อ ลูกชน การวางแผนเข้าซื้อ ขายออกทำกำไร หากทำถูกวิธีจะประสบความสำเร็จไวยิ่งขึ้น

       เฉพาะหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีความคิด คืนกำไรให้กับผู้อ่าน มีโปรโมทชัน ถ้ามียอดขายทุก ๆ 5,000 เล่ม ในแต่ละสำนักพิมพ์ ผู้เขียนมีเงินให้ลงทุนอย่างน้อย 10 ทุน (ถ้ามีผู้อ่านสนใจซื้อกันมากจะพิจารณาเพิ่มจำนวนทุนให้ครับ) โดยให้ทุนละ 10,000 บาท

       หลังซื้อแล้ว ให้คอมเม้นต์หลักฐานการซื้อที่ด้านล่าง หรือส่งทางอีเมล์, ไลน์กลุ่ม ไว้เป็นหลักฐานครับ ผู้เขียนจะบันทึกเอาไว้ หากครบเมื่อไหร่จะเริ่มสุ่มจับฉลาก เพื่อคืนกำไรให้ผู้อ่าน อาจให้ สนพ เป็นผู้แรนด้อมให้ ผู้ที่ยังไม่ได้จะคงอยู่ไว้ตลอดครับ ใครจับได้รางวัลแล้ว ก็จะคัดชื่อออกครับ

       ผู้เขียนสร้างไลนโอเพ่นแชทไว้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อเอาไว้แนะนำสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการลงทุน, จังหวะเข้าซื้อ ขายออก, เอาไว้พูดคุยกัน และความรู้ต่าง ๆ ในอนาคต อยู่หลังบทสุดท้าย

I have a dream.
ผู้เขียน และเรียบเรียง
ชลากร
สารบัญ
สารบัญ
บทที่ 1 เตรียมตัวก่อนเข้าสู่อิสรภาพทางการเงิน...................31

บทที่ 2 จิตวิทยาการลงทุน..............................................54
2.1 เบื้องต้นกับจิตวิทยา..................................................54
2.2 แนวคิดในการลงทุน..................................................59
2.3 ทำไมเราต้องพัฒนาแนวคิดในการลงทุน........................65
2.4 การฝึกลงทุนในเชิงจิตวิทยาแบบเงินน้อย เพื่อการศึกษา...72
2.5 ความเสี่ยงทั่วไปของผู้ลงทุน.......................................74

บทที่ 3 สมาธิ ทำให้จิตใจไม่หวั่นไหว.................................80
3.1 เบื้องต้นกับสมาธิ......................................................82
3.2 ประโยชน์ของสมาธิ..................................................87
3.3 ประเภทของสมาธิที่นิยมทำกัน....................................96
3.4 การทำสมาธิมีข้อเสียหรือไม่?....................................110
3.5 เทคนิคการนั่งสมาธิของผู้เขียน..................................111

บทที่ 4 ภาษีจากการลงทุน.............................................117
4.1 รู้จักกับภาษีกันก่อน.................................................118
4.2 โครงสร้างภาษี.......................................................119
4.3 ภาษีกับการลงทุน...................................................124
4.4 การงดเว้นภาษี.......................................................126
4.5 การยื่นภาษีออนไลน์...............................................133

บทที่ 5 การจัดการด้านการเงิน........................................150
5.1 เงิน 3 ถัง มีกินมีใช้ไม่มีวันหมด..................................155
5.2 บัญชีรายรับรายจ่าย.................................................170
5.3 กับดักทางการเงิน...................................................183

บทที่ 6 ระดับความเสี่ยงของการลงทุน..............................196
6.1 การลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับตํ่า................................198
6.2 การลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับกลาง.............................199
6.3 การลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับสูง.................................201

บทที่ 7 เงินฝากธนาคาร.................................................205
7.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์............................................210
7.2 บัญชีเงินฝากประจำ.................................................214

บทที่ 8 สลากธนาคาร...................................................221
8.1 สลากธนาคารอาคารสงเคราะห์..................................223
8.2 สลากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร......230
8.3 สลากธนาคารออมสิน..............................................235

บทที่ 9 ตราสารหนี้ และตราสารทุน..................................242
9.1 ตราสารหนี้............................................................242
9.2 ตราสารทุน............................................................245

บทที่ 10 อสังหาริมทรัพย์..............................................258
10.1 ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์...................................259
10.2 ประเภทของอสังหาริมทรัพย์...................................261
10.3 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์...................................266

บทที่ 11 กองทุนรวม....................................................272
11.1 เบื้องต้นกับกองทุนรวม..........................................272
11.2 ประเภทของกองทุนรวม.........................................276
11.3 ระดับความเสี่ยงในกองทุนรวม.................................290

บทที่ 12 หุ้น...............................................................294
12.1 ความรู้เกี่ยวกับหุ้น.................................................295
12.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย............................298
12.3 ความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.......301
12.4 ความแตกต่างของตลาดเซ็ต และเอ็ม เอ ไอ...............307
12.5 ก.ล.ต................................................................309
12.6 ประเภทบัญชีในการลงทุนในตลาดหุ้น.......................314
12.7 ประเภทของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทย...............319
12.8 หุ้นต่างประเทศ....................................................322
12.9 โอนหุ้นให้เป็นมรดก..............................................327

บทที่ 13 ดีดับเบิลยู......................................................334
13.1 DW ?.................................................................334
13.2 ความหมายในชื่อของดีดับเบิลยู...............................339
13.3 ขั้นตอนการลงทุนดีดับเบิลยู....................................340
13.4 ผู้ที่เหมาะที่จะลงทุนดีดับเบิลยู.................................342
13.5 ประโยชน์ของดีดับเบิลยู.........................................343
13.6 ความเสี่ยงของดีดับเบิลยู........................................344
13.7 รายชื่อบริษัทผู้ออกดีดับเบิลยู..................................347

บทที่ 14 อีทีเอฟ..........................................................354
14.1 รู้จักกับอีทีเอฟ.....................................................354
14.2 ความแตกต่างระหว่างหุ้น, อีทีเอฟ และกองทุนรวม.......356
14.3 ทำอย่างไร หากอยากลงทุนในอีทีเอฟ.......................359

บทที่ 15 ทีเฟ็ก...........................................................363
15.1 รู้จักกับทีเฟ็ก.......................................................363
15.2 การลงทุนในทีเฟ็ก................................................366
15.3 สถานะการซื้อขายทีเฟ็ก.........................................367

บทที่ 16 ฟอเร็กซ์........................................................374
16.1 รู้จักกับฟอเร็กซ์....................................................375
16.2 ลักษณะเด่นของตลาดฟอเร็กซ์................................379
16.3 การซื้อขายฟอเร็กซ์...............................................381
16.4 ทำความเข้าใจคู่สกุลเงิน........................................386

บทที่ 17 คริปโตเคอร์เรนซี.............................................393
17.1 นำเข้าสู่ความรู้ในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซี................394
17.2 เทคโนโลยีบล็อกเชน............................................396
17.3 คอยน์................................................................405
17.4 ข้อเด่น ข้อด้อยของคริปโตเคอร์เรนซี........................414
17.5 กลุ่มเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี...................................416
17.6 การลงทุนในคริปโตฯ.............................................429
17.7 การเริ่มลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี.............................434

บทที่ 18 ลงทุนในทองคำ..............................................438
18.1 ทองคำเบื้องต้น....................................................439
18.2 การสะสมทองคำ..................................................443
18.3 กองทุนรวมทองคำ................................................445
18.4 กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ......................................448
18.5 สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า.................................449

บทที่ 19 การลงทุนในนํ้ามัน............................................546
คำศัพท์การลงทุนที่น่าสนใจ............................................466
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840269041 (PDF) 0Bytes 479 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับผู้ที่สนใจ ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน
ผู้เขียน ชลากร
e-books(PDF)
200.00 บาท
160.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด