ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
มัธยม
สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1+ เฉลย

สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1+ เฉลย

สรุปเนื้อหา พร้อมโจทย์ฝึกทักษะ และแบบทดสอบประจำบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1+ เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ 2 เล่ม 1" เล่มนี้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยจัดสาระการเรียนรู้รายภาคคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 หน่วย ได้แก่ อัตราส่วนและร้อยละ การวัด แผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ รวมทั้งในส่วนท้ายของแต่ละหน่วยได้มีแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประเมินผลตนเอง และในตอนท้ายเล่มมีแนวข้อสอบปลายภาค ให้ผู้เรียนได้ทดลองทำก่อนสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
สารบัญ
บทที่ 1 อัตราส่วนร้อยละ
บทที่ 2 การวัด
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743949821 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปเนื้อหา พร้อมโจทย์ฝึกทักษะ และแบบทดสอบประจำบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4