ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อาชีวศึกษา
สำรวจ 1 : Surveying 1 (PDF)
สำรวจ 1 : Surveying 1 (PDF)สำรวจ 1 : Surveying 1 (PDF)สำรวจ 1 : Surveying 1 (PDF)

สำรวจ 1 : Surveying 1 (PDF)

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างเทคโนโลยีโยธา และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หนังสือ
215.00 บาท
204.25 บาท
e-books(PDF)?
215.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006158 (PDF) 0Bytes 348 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท.เยาวชน, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :