ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
สำนวนสุภาษิตจีน (PDF)
สำนวนสุภาษิตจีน (PDF)สำนวนสุภาษิตจีน (PDF)สำนวนสุภาษิตจีน (PDF)

สำนวนสุภาษิตจีน (PDF)

"สำนวนสุภาษิตจีน" เป็นหนังสือเรียนวิชาเลือกสำหรับวิชาเอกภาษาจีนที่เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับกลางและระดับสูง หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนวิชาภาษาจีน
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
250.00 บาท
สำนวนสุภาษิตจีน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "สำนวนสุภาษิตจีน" เป็นหนังสือเรียนวิชาเลือกสำหรับวิชาเอกภาษาจีนที่เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับกลางและระดับสูง หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นหนังสือศึกษาด้วยตนเองสำหรับผู้เรียนภาษาจีนและผู้ชื่นชอบภาษาจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอีกด้วย สำนวนจีนและคำพูดทั่วไปที่เป็นสำนวนจีนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมักพบได้ในชีวิตประจำวัน แต่มีเพียงการเข้าใจสำนวนจีนและคำพูดทั่วไปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประโยคตัวอย่างในบริบทที่ชัดเจนเป็นแบบอย่างสมบูรณ์และเหมือนจริง โดยให้ความสนใจกับสำนวนที่สำคัญและยาก รวมถึงคำพูดทั่วไปในข้อความติดตาม มีตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด การเรียงเรียงตามรายการโดยแบ่งตามหมวดหมู่ชัดเจน มีโครงสร้างและแบ่งเป็นส่วนๆ คำอธิบายประกอบภาษาไทยและประโยคตัวอย่างที่ผิดพลาดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและศึกษาด้วยตนเอง ครอบคลุมเนื้อหาสาระในชีวิตประจำวัน ปรัชญาชีวิต และมีคำถามฝึกปฏิบัติ ข้อสอบวัดความสามารถ ภาคผนวกคำศัพท์และดัชนีสำนวนและคำพูดที่พบเจอได้บ่อย รวมถึงคำตอบที่อ้างอิงจากทางปฏิบัติและสำนวนทั่วไปอื่นๆ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700697 (PDF) 0Bytes 285 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
"สำนวนสุภาษิตจีน" เป็นหนังสือเรียนวิชาเลือกสำหรับวิชาเอกภาษาจีนที่เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับกลางและระดับสูง หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนวิชาภาษาจีน
e-books(PDF)
250.00 บาท
250.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด