ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุปกรณ์การเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิค
สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+

สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+

สำหรับครูและโค้ชยุคใหม่ ที่มุ่งมั่นให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
195.00 บาท
136.50 บาท
สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+
เนื้อหาโดยสังเขป
    ไกด์บุ๊กแนะนำแนวทางการเรียนการสอนแบบ Creativity-Based Learning (CBL) โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์และนำเสนอความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งแนะนำการจัดการเรียนการสอน ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข และเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับครูและโค้ชยุคใหม่ที่มุ่งมั่นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
สารบัญ
Part 1 Intro
Part 2 Creative Thinking
Part 3 สอนสร้างสรรค์
Part 4 Context
Part 5 CBL 5 ขั้นตอน
Part 6 ถนนทุกสายมุ่งสู่ Creativity-Based Learning
คำนิยม
ผมขอเชียร์ให้ ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ และ ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล ทำงานร่วมกันต่อไปอีกในการขับเคลื่อน PLC ของครู CBL ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่หนังสือ สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+ เล่ม 2 และที่สำคัญที่สุด เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยในอนาคต ผมขอชื่นชมท่านผู้เขียนทั้งสอง ที่ร่วมกันผลิตหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มนี้ออกสู่สังคมไทย ขอกุศลผลบุญจากกิจกรรมนี้จงดลบันดาลให้ท่านผู้เขียนทั้งสอง มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ และเกิดพลังที่จะทำคุณประโยชน์แก่งวงศึกษาไทยต่อไปอีกยาวนาน
    -- ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช --
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ผู้เขียนสามารถใช้วาทศิลป์ในการจูงใจ โน้มน้าวผู้อ่าน ให้เกิดความฮึกเหิม กล้าที่จะคิด กล้าที่จะลอง กล้าที่จะทำ รวมทั้งได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่มีลักษณะแบบ "Practical" คือ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในฐานะ "ครู" คนหนึ่ง ดิฉันขอขอบคุณ ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ และ ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล ที่ได้ช่วยงานการศึกษามาอย่างเต็มกำลัง ในรูปแบบที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิม นับเป็นคุณูปการต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอให้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาของท่าน จงประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านคาดหวังทุกประการ
    -- รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี --
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160833610 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เชนจ์พลัส, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับครูและโค้ชยุคใหม่ ที่มุ่งมั่นให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
หนังสือ
195.00 บาท
136.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด