ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
สมเด็จพระเทพฯ
สวนสมุทรBest Seller

สวนสมุทร

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือ
150.00 บาท
สวนสมุทร
เนื้อหาโดยสังเขป
    "สวนสมุทร" เล่มนี้ เป็นชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 33 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2538 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ที่ยังไม่เคยทอดพระเนตรเลย อาทิเช่น ศูนย์อนุรักษ์พรรณพืชแห่งชาติปอร์เกอรอลส์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ สำนักงานกาชาดฝรั่งเศส และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งนอร์มังดีอันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินเสมือนหนึ่งได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปฝรั่งเศสด้วยตัวเองเลยทีเดียว
สารบัญ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2538
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง สายการบิน Air France เที่ยวบิน AF 171 ไปยังประเทศฝรั่งเศส

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2538
- เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศฝรั่งเศส
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส


วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2538
- ประทับเรือยนต์พระที่นั่งไปยังเกาะปอร์โครส์
- ทอดพระเนตรป้อม Port-Man


วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2538
- ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน Prof. Dr. Henry de Lumley Woodyear ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติจัดถวาย ณ Hotel de Migny
ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2538
- ทอดพระเนตรสะพานนอร์มังดี และห้องปฏิบัติการเทคนิค
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองอองเฟลอร์


วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2538
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง Air Inter เที่ยวบิน IT 6201 ไปยังเมือง Strasbourg
- ทอดพระเนตร Petite France
ฯลฯ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2538
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง Air Inter เที่ยวบิน IT 6712 กลับปารีส
- เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Musee de L Homme
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167308173 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 133 x 185 x 15 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือ
150.00 บาท
150.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4