ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ธุรกิจขนาดเล็ก การลงทุน หุ้น
สร้างธุรกิจ SME เพื่อขาย รวยเร็วกว่า (PDF)
สร้างธุรกิจ SME เพื่อขาย รวยเร็วกว่า (PDF)สร้างธุรกิจ SME เพื่อขาย รวยเร็วกว่า (PDF)สร้างธุรกิจ SME เพื่อขาย รวยเร็วกว่า (PDF)

สร้างธุรกิจ SME เพื่อขาย รวยเร็วกว่า (PDF)

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการทางลัดสู่ความสำเร็จด้วยการสร้าง และปั้นธุรกิจขึ้นมาเพื่อขาย คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้!
หนังสือ
279.00 บาท
265.05 บาท
e-books(PDF)?
388.00 บาท
สร้างธุรกิจ SME เพื่อขาย รวยเร็วกว่า (PDF)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840033437 (PDF) 0Bytes 244 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฮักแต๊แต๊, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการทางลัดสู่ความสำเร็จด้วยการสร้าง และปั้นธุรกิจขึ้นมาเพื่อขาย คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้!
หนังสือ
279.00 บาท
265.05 บาท
e-books(PDF)
388.00 บาท
388.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4