ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การเลี้ยงดูบุตร
สร้างทักษะแห่งอนาคต ด้วย Makerspace/STEAM Design Process
สร้างทักษะแห่งอนาคต ด้วย Makerspace/STEAM Design Process

สร้างทักษะแห่งอนาคต ด้วย Makerspace/STEAM Design Process

ส่งเสริมให้ลูกมีนิสัยเป็น "ผู้สร้าง" ด้วยการจัด Makerspace เล็ก ๆ ที่บ้าน
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
320.00 บาท
304.00 บาท
สร้างทักษะแห่งอนาคต ด้วย Makerspace/STEAM Design Process
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้ผ่าน "Makerspace" พื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้กับเด็ก ๆ เพื่อประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ตามความสนใจ รวมทั้งนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า STEAM Design Process ซึ่งประกอบไปด้วย การถาม จินตนาการ วางแผน สร้างสรรค์ คิดสะท้อนและออกแบบใหม่ ที่จะพัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิดแบบเป็นขั้นตอน ช่วยส่งเสริมทักษะที่สำคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์อีกด้วย โดยมีกรณีศึกษาจากผู้ปกครองที่ได้จัดการเรียนจริงที่บ้านกับลูก และตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถนำไปเป็นแนวทางจัดกิจกรรมได้เอง เพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตให้ลูก ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะติดตัวเด็กไปในการเรียนและการทำงานในอนาคต
สารบัญ
1 การเรียนรู้แห่งอนาคต
- ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
- ทักษะที่เด็กในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมี
- Markerspace พื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด
ฯลฯ

2 จัดพื้นที่เรียนรู้แบบ Markerspace สำหรับที่บ้าน
- ทุกที่ในบ้านเรา คือ Markerspace
- มากกว่าเล่น คือคิดและลงมือทำ
- พื้นที่แห่งความสุข
ฯลฯ

3 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ใน Markerspace
- กิจกรรมเล่าเรื่องผ่านสื่อ
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อฉันเติบโต
- กิจกรรมโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร
คำนิยม
ในฐานะผู้สูงอายุที่อยากเห็นพลเมืองไทยรุ่นใหม่มีคุณภาพสูง และเป็นผู้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย ผมขอขอบคุณแทนสังคมไทยต่อมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และบริษัท สตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จัดพิมพ์หนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่งเล่มนี้ออกเผยแพร่แก่สังคมไทย
    -- ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช --
ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทาง โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

    หนังสือ "สร้างทักษะแห่งอนาคต ด้วย Makerspace/STEAM Design Process" ผลงานของ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เปรียบเสมือนแผนที่นำทางไปสู่ขุมทรัพย์ทางการศึกษาที่มีคุณค่าในหลายมิติ
    -- ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา --
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

    หวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความสนุกสนานและมีจินตนาการตามไปด้วย ในกรณีการเรียนรู้ที่น่าสนใจต่างๆ จาก "เรื่องธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา" ที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ และแน่นอนความเข้าใจชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับผู้อ่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมอง เรื่องการจัดการศึกษาให้กว้างขวาง ขณะเดียวกันกลับลึกซึ้งขึ้น เพราะเราได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการเรียนรู้เป็นหลักอย่างไม่ลังเลนั่นเอง
    -- รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม --
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169390107 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ส่งเสริมให้ลูกมีนิสัยเป็น "ผู้สร้าง" ด้วยการจัด Makerspace เล็ก ๆ ที่บ้าน
หนังสือ
320.00 บาท
304.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด