ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น ม.1-ม.2-ม.3 (ช่วงชั้นที่ 3)

สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น ม.1-ม.2-ม.3 (ช่วงชั้นที่ 3)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น ม.1-ม.2-ม.3 (ช่วงชั้นที่ 3)
เนื้อหาโดยสังเขป
    สรุปเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ชั้น ม.1 - ม.3 อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ ทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สารบัญ
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743948190 (ปกอ่อน) 359 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 86 x 130 x 15 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4