ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
สรุปเข้ม

สรุปเข้ม 'ลุยโจทย์คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3)

ฉบับพิชิตข้อสอบได้เร็วและถูกต้องเพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
สรุปเข้ม 'ลุยโจทย์คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3)
เนื้อหาโดยสังเขป
องค์ความรู้วิชาภาษาไทยที่ใช้ในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) มีเนื้อหาสาระรายละเอียดมากและลึกซึ้งยากที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่าย หากผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานอันเพียงพอก็ยิ่งยากมากขึ้น ผู้เรียบเรียงในฐานะที่เป็นครูสอนภาษาไทยจึงได้ค้นคว้ารวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-2-3) มาพัฒนาจัดเรียงลำดับเนื้อหาใหม่ โดยการสรุปและอธิบายขยายความให้ง่ายขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ศึกษาด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักภาษาไทย ตอนที่ 2 วรรณคดีวิจักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 มีจำนวน 20 เรื่อง และตอนที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละตอนมีการให้ความรู้ จากนั้นมีแบบฝึกหัดพร้อมคำเฉลยอธิบายประกอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดอย่างเข้มข้น เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น และสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลา

หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นักเรียนและผู้สนใจในภาษาไทยทุกท่าน ได้ใช้เป็นตำราในการศึกษาหาความรู้ อันจะช่วยให้ทุกท่านประสบยความสำเร็จและสมหวังดังที่ปรารถนา
สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักภาษาไทย
1. เสียงในภาษาไทย
2. อักษรไทย
3. คำในภาษาไทย
ฯลฯ

ตอนที่ 2 วรรณคดีวิจักษ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-2-3)
1. วรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. วรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. วรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตอนที่ 3 ข้อสอบวิชาภาษาไทย
1. โรงเรียนเตรียมทหาร (จปร.) ชุดที่ 1 เฉลยข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร (จปร.) ชุดที่ 1
2. โรงเรียนเตรียมทหาร (จปร.) ชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร (จปร.) ชุดที่ 2
3. โรงเรียนเตรียมทหาร (จปร.) ชุดที่ 3 เฉลยข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร (จปร.) ชุดที่ 3
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167706221 (ปกอ่อน) 528 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ฉบับพิชิตข้อสอบได้เร็วและถูกต้องเพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อ
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4