ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
สนุกกับแผนที่ 2 (ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย)+เฉลย

สนุกกับแผนที่ 2 (ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย)+เฉลย

ประกอบด้วยแผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แผนที่ลักษณะภูมิอากาศ...
หนังสือ
49.00 บาท
46.55 บาท
สนุกกับแผนที่ 2 (ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย)+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือแบบฝึกเกี่ยวกับแผนที่ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยแบ่งเป็นแผนที่แสดงลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอในลักษณะสรุปเนื้อหาโดยย่อ พร้อมแผนที่ในแต่ละเรื่อง แล้วตามด้วยแบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของแผนที่ รวมถึงภูมิศาสตร์โลกของเราได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
เรื่องที่ 1 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 4 พืชเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 5 แร่ธาตุในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 6 ศาสนาในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 7 ภาษาในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 8 ประชากรในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 9 เอเชียตะวันออก
เรื่องที่ 10 เอเชียใต้
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2009032500067 (ปกอ่อน) 83 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประกอบด้วยแผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง จำนวนประเทศ และอาณาเขต แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แผนที่ลักษณะภูมิอากาศ...
หนังสือ
49.00 บาท
46.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4