ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
เริ่มแล้ว การประกวด Oxford Big Read 2023 ปีนี้ พิเศษ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม รับ E-certificate of Participation จาก Oxford University Press อ่านกติกา สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) (PDF)
สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) (PDF)สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) (PDF)สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) (PDF)

สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) (PDF)

หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์ นำเสนอเทคนิคทางสถิติพื้นฐานที่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อวิศกรในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
295.00 บาท
280.25 บาท
e-books(PDF)?
279.00 บาท
สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
             "สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)" เล่มนี้ นำเสนอเทคนิคทางสถิติพื้นฐานที่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อวิศวกรในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เริ่มจาก "สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล" ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติด้วยสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก การทดสอบสมมุติฐาน และ "การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม" ซึ่งประกอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุมความสามารถของกระบวนการ การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์การถดถอย รวมถึงการออกแบบการทดลอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรม ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย โดยใช้โปแกรม Minitab 17 ช่วยการประมวลผลและการตีความ เหมาะสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สารบัญ
บทที่ 1 กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ
บทที่ 2 ตัวสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก
บทที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 4 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
บทที่ 5 แผนภูมิควบคุม
บทที่ 6 ความสามารถของกระบวนการ
บทที่ 7 การทดสอบความแตกต่าง
บทที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอย
บทที่ 9 การออกแบบการทดลอง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300028430 (PDF) 0Bytes 288 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์ นำเสนอเทคนิคทางสถิติพื้นฐานที่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อวิศกรในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หนังสือ
295.00 บาท
280.25 บาท
e-books(PDF)
279.00 บาท
279.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด