ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อาชีวศึกษา
ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (ปวส.) รหัสวิชา 30700-1003

ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (ปวส.) รหัสวิชา 30700-1003

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
175.00 บาท
157.50 บาท
e-books(PDF) ?
151.05 บาท
ศิลปะการต้อนรับและการบริการ (ปวส.) รหัสวิชา 30700-1003
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ ศิลปะการต้อนรับและการบริการ   (Art of Hospitality and Service) รหัสวิชา 30700-1003 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เหมาะกับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านงานบริการ เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการพฤติกรรมของผู้รับบริการ บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ ศิลปะในการสื่อสารในงานบริการมนุษยสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีมในงานบริการ คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการจัดการข้อร้องเรียนและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับงานบริการ พร้อมทั้งกรณีศึกษา แบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ
บทที่ 2 การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการ
บทที่ 3 พฤติกรรมของผู้รับบริการ
บทที่ 4 บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
บทที่ 5 ศิลปะในการสื่อสารในงานบริการ
บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมในงานบริการ
บทที่ 7 คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บทที่ 8 การจัดการข้อร้องเรียนและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับงานบริการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847419 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 296 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :