ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ประถม
ศาสนาน่ารู้ : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ +เฉลย

ศาสนาน่ารู้ : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ +เฉลย

ประวัติความเป็นมาของศาสนาเเละศาสดา องค์ประกอบของศาสนา หลักธรรมเเละหลักปฏิบัติ นิกายที่สำคัญ ศาสนสถานที่สำคัญ พิธีกรรมที่สำคัญ เเละวันสำคัญทางศาสนา
หนังสือ
55.00 บาท
52.25 บาท
ศาสนาน่ารู้ : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- เรื่องที่ 1 ที่มาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เเละประวัติของศาสดา
- เรื่องที่ 2 องค์ประกอบของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- เรื่องที่ 3 หลักธรรมเเละหลักปฏิบัติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- เรื่องที่ 4 นิกายที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- เรื่องที่ 5 พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


ศาสนาซิกข์
- เรื่องที่ 1 ที่มาของศาสนาซิกข์ เเละประวัติของศาสดา
- เรื่องที่ 2 องค์ประกอบของศาสนาซิกข์
- เรื่องที่ 3 หลักธรรมเเละหลักปฏิบัติทางศาสนาซิกข์
- เรื่องที่ 4 นิกายที่สำคัญของศาสนาซิกข์
- เรื่องที่ 5 พิธีกรรมทางศาสนาซิกข์
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2012091800351 (ปกอ่อน) 92 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประวัติความเป็นมาของศาสนาเเละศาสดา องค์ประกอบของศาสนา หลักธรรมเเละหลักปฏิบัติ นิกายที่สำคัญ ศาสนสถานที่สำคัญ พิธีกรรมที่สำคัญ เเละวันสำคัญทางศาสนา
หนังสือ
55.00 บาท
52.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4