ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ชวนช็อป Back to school แบบคูลคูล โปรจัดเต็มต้อนรับเปิดเทอม เริ่มวันนี้ - 15 ก.ค. 63 คลิก
พจนานุกรม 3 ภาษา
ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ (PDF)
ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ (PDF)ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ (PDF)ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ (PDF)

ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ (PDF)

รวมคำศัพท์ 3 ภาษา ให้คุณค้นหาความหมายได้ดั่งใจ รวบรวมคำศัพท์น่ารู้กว่า 6,000 คำ เป็นภาษาไทย ภาษาเกาหลี (พร้อมเสียงอ่าน) ภาษาอังกฤษ
หนังสือ
295.00 บาท
280.25 บาท
e-books(PDF)?
289.00 บาท
ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "หนังสือศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ" ได้รวบรวมคำศัพท์ 3 ภาษา ให้คุณค้นหาความหมายได้ดั่งใจ ประกอบด้วยคำศัพท์น่ารู้กว่า 6000 คำ เป็นภาษาไทย ภาษาเกาหลี (พร้อมเสียงอ่านพินอิน) ภาษาอังกฤษ แบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ 48 หมวด เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การช่าง การสื่อสาร การขนส่ง เป็นต้น ค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วด้วยดัชนีคำศัพท์ภาษาไทยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงานในแวดวงธุรกิจเกาหลี หรือแม้แต่ผู้ใช้แรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดตนเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) ในปี พ.ศ.2558
สารบัญ
1. การขนส่ง Logistics
2. การคมนาคม Transportation
3. การเงินและการธนาคาร Finance & Banking
4. การช่าง Construction
5. การต่างประเทศ Foreign Affairs
6. การท่องเที่ยว Tourism
7. การบริหารธุรกิจ Business Administration
8. การแพทย์และการรักษา Medication
9. การเมืองการปกครอง Politics
10. การศึกษา Education
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840012968 (PDF) 0Bytes 680 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :