ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
อุดมศึกษา
วิศวกรรมชลศาสตร์

วิศวกรรมชลศาสตร์

คู่มือสำหรับนิสิต นักศึกษา และวิศวกร
หนังสือ
320.00 บาท
304.00 บาท
วิศวกรรมชลศาสตร์
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวิศวกรรมชลศาสตร์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์การสอนของผู้เขียน ตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีเนื้อหาตรงกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร ประกอบด้วยชลศาสตร์สำหรับวิศวกร ระบบท่อความดัน ฆ้อนน้ำ เครื่องกังหันน้ำ เครื่องสูบน้ำ การไหลในทางน้ำเปิด การออกแบบหน้าตัดทางน้ำเปิด อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝายน้ำล้น การระบายน้ำ และแบบจำลองชลศาสตร์ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร
บทที่ 3 ระบบท่อความดัน
บทที่ 4 ฆ้อนน้ำ
บทที่ 5 เครื่องกังหันน้ำ
บทที่ 6 เครื่องสูบน้ำ
บทที่ 7 การไหลในทางน้ำเปิด
บทที่ 8 การออกแบบหน้าตัดทางน้ำเปิด
บทที่ 9 อ่างเก็บน้ำ
บทที่ 10 เขื่อน
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786119023529 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 24 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SPEC
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
คู่มือสำหรับนิสิต นักศึกษา และวิศวกร
หนังสือ
320.00 บาท
304.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4