ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
อุดมศึกษา
วิศวกรรมชลศาสตร์

วิศวกรรมชลศาสตร์

คู่มือสำหรับนิสิต นักศึกษา และวิศวกร
หนังสือ
320.00 บาท
304.00 บาท
วิศวกรรมชลศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786119023529 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 24 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SPEC
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวิศวกรรมชลศาสตร์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์การสอนของผู้เขียน ตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีเนื้อหาตรงกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร ประกอบด้วยชลศาสตร์สำหรับวิศวกร ระบบท่อความดัน ฆ้อนน้ำ เครื่องกังหันน้ำ เครื่องสูบน้ำ การไหลในทางน้ำเปิด การออกแบบหน้าตัดทางน้ำเปิด อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝายน้ำล้น การระบายน้ำ และแบบจำลองชลศาสตร์ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร
บทที่ 3 ระบบท่อความดัน
บทที่ 4 ฆ้อนน้ำ
บทที่ 5 เครื่องกังหันน้ำ
บทที่ 6 เครื่องสูบน้ำ
บทที่ 7 การไหลในทางน้ำเปิด
บทที่ 8 การออกแบบหน้าตัดทางน้ำเปิด
บทที่ 9 อ่างเก็บน้ำ
บทที่ 10 เขื่อน
ฯลฯ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
คู่มือสำหรับนิสิต นักศึกษา และวิศวกร
หนังสือ
320.00 บาท
304.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4