ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
อาชีวศึกษา
วิศวกรรมการฉีดพลาสติก (PDF)
วิศวกรรมการฉีดพลาสติก (PDF)วิศวกรรมการฉีดพลาสติก (PDF)วิศวกรรมการฉีดพลาสติก (PDF)

วิศวกรรมการฉีดพลาสติก (PDF)

หลักการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กรณีศึกษาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ได้ผลจริง
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
e-books(PDF)?
249.00 บาท
วิศวกรรมการฉีดพลาสติก (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวิศวกรรมการฉีดพลาสติก ครอบคลุมหลักการพื้นฐานในการฉีดพลาสติก การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่สำคัญที่เกิดปัญหาได้บ่อยในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด การควบคุมการฉีด พารามิเตอร์ในการฉีด การเปลี่ยนแปลงของพลาสติกในแม่พิมพ์และการประยุกต์ใช้ในงานระดับสูง วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงาน พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมกว่า 30 กรณี เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิค และวิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมการผลิต
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก
บทที่ 2 การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่มีผลต่อการฉีด
บทที่ 3 การไหลของพลาสติกในงานฉีด
บทที่ 4 เทคนิคบางประการในการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉีด
บทที่ 5 ความดันในการฉีดและแรงปิดแม่พิมพ์
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ความดันในแม่พิมพ์
บทที่ 7 เวลาหล่อเย็นในการฉีดพลาสติก
บทที่ 8 รีโอโลยีในงานฉีดพลาสติก
บทที่ 9 การวิเคระห์ปัญหาในงานฉีดพลาสติก
บทที่ 10 ตัวอย่างการคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นในงานฉีด
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840058041 (PDF) 0Bytes 246 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :