ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

รวบรวมองค์ความรู้สำคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสำคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในสตวรรษที่ 21
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย" รวบรวมองค์ความรู้สำคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสำคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของตนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เรียนรู้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหนังสือเรียนภาษาไทย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้และแบบกรเรียนรู้ ตอนที่ 2 พัฒนา ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน กลยุทธ์ วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และสื่อสังคม ตอนที่ 3 นำไปใช้ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล การสร้างแบบสอบภาษาไทย และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สารบัญ
บทที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูป และการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 2 หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ และหนังสือเรียนภาษาไทย
บทที่ 3 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้
บทที่ 4 การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบ และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 5 วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 6 สื่อสังคมเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 7 กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 8 การประเมินผลและการสร้างแบบสอบภาษาไทย
บทที่ 9 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338253 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
รวบรวมองค์ความรู้สำคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสำคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในสตวรรษที่ 21
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด