ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การจัดการการผลิต
วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ (PDF)
วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ (PDF)วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ (PDF)วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ (PDF)

วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ (PDF)

อธิบายขั้นตอนเเละวิธีการพื้นฐานอย่างละเอียด นำเสนอตัวอย่างปัญหาที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดการการผลิตเเละโลจิสติกส์
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
e-books(PDF)?
179.00 บาท
วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการเมตาฮิวริสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ เริ่มตั้งทำความรู้จักกับพื้นฐานเกี่ยวกับฮิวริสติกและเมตาฮิวริสติก ตัวดำเนินการในวิธีการเมตาฮิวริสติก วิธีการเมตาฮิวริสติกที่พัฒนามาจากการค้นหาคำตอบเฉพาะที่พื้นฐาน วิธีการเชิงพันธุกรรม การหาคำตอบที่ดีที่สุดด้วยวิธีการอาณานิคมมด โดยได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการพื้นฐานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถเริ่มต้นพัฒนาวิธีการเมตาฮิวริสติกได้
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ตัวดำเนินการใช้วิธีการเมตาฮิวริสติก
บทที่ 3 วิธีการเมตาฮิวริสติกที่พัฒนามาจากการค้นหาคำตอบเฉพาะที่พื้นฐาน
บทที่ 4 วิธีการเชิงพันธุกรรม
บทที่ 5 การหาคำตอบที่ดีที่สุดด้วยวิธีการอาณานิคมมด
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840058065 (PDF) 0Bytes 207 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :