ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
อุดมศึกษา

วัสดุวิศวกรรม

 
หนังสือ
320.00 บาท
288.00 บาท
e-books(PDF) ?
229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุวิศวกรรมของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา เนื้อหาทั้งหมดได้เรียบเรียงขึ้นมาครอบคลุมเนื้อาหรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ตามหลักสุตรที่สภาวิศวกรได้กำหนดไว้ ภายในเล่มเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้างของวัสดุที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ตลอดจนกระทั่งวิธีการผลิตวัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานวิศวกรรม เนื้อหาแต่ละบทจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหา สูตร และตัวอย่างในการคำนวณแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
1. บทนำสู่วัสดุวิศวกรรม
2. โครงสร้างอะตอมและผลึก
3. การแพร่ของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
4. สมบัติทางกลและการทดสอบ
5. การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อโลหะ
6. แผนภาพเฟส
7. โลหะกลุ่มเหล็ก
8. การอบชุบเหล็กกล้า
9. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
10.โพลิเมอร์
11.เซรามิกและแก้ว
12.วัสดุผสม
13.การกัดกร่อน
14.สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และความร้อนของวัสดุ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128449 (ปกอ่อน) 548 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 195 x 268 x 15 มม.
น้ำหนัก: 955 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2006
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
320.00 บาท
288.00 บาท
e-books(PDF)
229.00 บาท
229.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4