ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
วัสดุวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรมเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
หนังสือ
320.00 บาท
288.00 บาท
วัสดุวิศวกรรม
เนื้อหาโดยสังเขป
    "วัสดุวิศวกรรม" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรรมกำหนดไว้ ประกอบด้วย โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างผลึก การแพร่ของอะตอมและกาแข็งตัวของโลหะ   สมบัติทางกลและการทดสอบ การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของโลหะ แผนภาพเฟส โลหะกลุ่มเหล็ก การอบชุมเหล็กกล้า โพลิเมอร์ เซรามิกและแก้ว วัสดุผสม การกัดกร่อน สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็ก แสง และความร้อน กรรมวิธีการผลิตและเลือกใช้วัสดุ เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นักศึกษาด้านเทคโนโลยี และผู้ท่ี่สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำสู่วัสดุวิศวกรรม
บทที่ 2 โครงสร้างอะตอมและผลึก
บทที่ 3 การแพร่ของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
บทที่ 4 สมบัติทางกลและการทดสอบ
บทที่ 5 การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและอิทธิพลของการอบอ่อนที่มีต่อโลหะรีดเย็น
บทที่ 6 แผนภาพเฟส
บทที่ 7 โลหะกลุ่มเหล็ก
บทที่ 8 การอบชุมเหล็กกล้า
บทที่ 9 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
บทที่ 10 โพลิเมอร์
บทที่ 11 เซรามิกและแก้ว
บทที่ 12 วัสดุผสม
บทที่ 13 การกัดกร่อน
บทที่ 14 สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และความร้อนของวัสดุ
บทที่ 15 กรรมวิธีการผลิตและเลือกใช้วัสดุ
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบทดสอบท้ายบท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821730 (ปกอ่อน) 588 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1020 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :