ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ทั่วไป
วัสดุช่างอุตสาหกรรม (PDF)
วัสดุช่างอุตสาหกรรม (PDF)วัสดุช่างอุตสาหกรรม (PDF)วัสดุช่างอุตสาหกรรม (PDF)

วัสดุช่างอุตสาหกรรม (PDF)

 
e-books(PDF)?
149.00 บาท
วัสดุช่างอุตสาหกรรม (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้เวลาเรียบเรียงและรวบรวม โดยส่วนมากได้จากการแปลและเรียบเรียงหลายปีจากตำราเรียนระดับช่างฝีมือของเยอรมันหลายเล่มที่เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายในอเมริกัน และผู้เขียนได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเยอรมัน(ด้านการอาชีวศึกษา) ทำการทดลองใช้เนื้อหาส่วนใหญ่นี้กับช่างฝึกหัดหลักสูตร ห3 ปี ระบบโรงเรียน-โรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ระดับปวช., ปวส.,ช่างอุตสาหกรรม และระโรงเรียน-โรงงาน รวมทั้งช่างผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ตามสมควร
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม
บทที่ 2 เหล็กและเหล็กกล้า
บทที่ 3 การหล่อขึ้นรูป
บทที่ 4 การทำเหล็กกล้าให้เป็นวัสดุกึ่งสำเร็จรูป
บทที่ 5 การแยกประเภทเหล็กกล้า
บทที่ 6 โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอโลหะ
บทที่ 7 พลาสติก
บทที่ 8 การทดสอบวัสดุ
บทที่ 9 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
บทที่ 10 วัสดุที่ใช้งานพิเศษ
บทที่ 11 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
บทที่ 12 กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ
บรรณนุกรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
มานพ ตันตระบัณฑิตย์
สำเร็จการศึกษาระดับDipl.-Ing.(FH) จากสถาบันเทคโนโลยีโคโลญ์นเยอรมันตะวันตก เมื่อปีพ.ศ.2525 เคยเป็น Counterpart ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเยอรมันในโครงการโรงเรียน-โรงงาน (Dual System) สาขา Industrial Mechanics ที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ระหว่างพ.ศ.2527-2533
ปัจจุบัน:ตำแหน่งอาจารย์ 3 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
(เขียนบทที่ 2,3,4,5,7,12 )
สำลี แสงห้าว
สำเร็จการศึกษาระดับ Dipl. - Ing. ( FH) สาขาวิศกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมยานยนต์ จากสถาบันโคโลญ์น เยอรมันตะวันตก เมื่อปีพ.ศ. 2523
ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 แผนกช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
( เขียนบทที่ 1, 6, 8, 9, 10, 11)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840010087 (PDF) 0Bytes 249 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :