ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ของเล่นเพื่อการศึกษา
ลูกเต๋าประสมสระ

ลูกเต๋าประสมสระ

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่กระตุ้นให้เด็กลงมือทำ และสนุกกับภาษาไทยผ่านการเล่น!
ราคาพิเศษ
590.00 บาท
ลูกเต๋าประสมสระ
ข้อมูลโดยสังเขป
ลูกเต๋า ประสมสระ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่กระตุ้นให้เด็กลงมือทำ และสนุกกับภาษาไทยผ่านการเล่น!

วิธีใช้ลูกเต๋าประสมสระ

1. เลือกจำนวนลูกเต๋าตามจุดประสงค์การนำไปใช้ เช่น
ลูกเต๋า 1 ลูก (เหมาะสำหรับเด็กเริ่มอ่านประสมสระ) เพื่อทำความรู้จักกับตัวอักษรทีละประเภท ได้แก่
                         บัตรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมาย หรือตัวสะกด
ลูกเต๋า 2 ลูก เพื่อฝึกอ่านประสมสระต่าง ๆ หรือประสมสระโอะลดรูป
ลูกเต๋า 3 ลูก เพื่อฝึกอ่านประสมสระที่มีตัวสะกด สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป หรือ ประสมสระที่มีวรรณยุกต์

2. ใส่บัตรตัวอักษรในช่องพลาสติกใส ตามจำนวนที่ต้องการ เช่น ใส่บัตรพยัญชนะ ก เพียง 1 ใบ
หรือใส่บัตรพยัญชนะอักษรกลาง 6 ใบลงในช่องทั้ง 6 ด้าน

3. อ่านตัวอักษรที่อยู่ด้านบนก่อน แล้วค่อยพลิกอ่านทีละด้านหรือทอย

ประโยชน์ของสื่อลูกเต๋าประสมสระ

- ช่วยให้เด็กสนุกกับการฝึกอ่านประสมสระ ด้วยสื่อสามมิติที่จับต้องได้อย่างปลอดภัย
- เพิ่มคลังคำให้แก่เด็ก และทำให้เด็กคุ้นเคย และตระหนักถึงโครงสร้างในการเขียนคำภาษาไทย
- ช่วยปูพื้นฐานเรื่องอักษรสามหมู่ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายและตัวสะกดในภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป
- ช่วยให้เด็กรู้จักพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สระไทย 34 สระ วรรณยุกต์ 4 รูป เครื่องหมาย 1 ตัว และตัวสะกด 8 มาตรา
- ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858041001669
ขนาด: 385 x 100 x 12 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่กระตุ้นให้เด็กลงมือทำ และสนุกกับภาษาไทยผ่านการเล่น!
ราคาพิเศษ
590.00 บาท
590.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4