ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
เอเชีย
รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี (PDF)Hot!
รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี (PDF)รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี (PDF)รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี (PDF)

รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี (PDF)

แบ่งปันปะสบกาณ์และเครื่องราวการใช้ชีวิตจริงของสะใภ้ไทยในเกาหลี
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
e-books(PDF)?
169.00 บาท
รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
               “รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี” นำเสนอข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรม มารยาท และธรรมเนียมเกาหลีที่ชาวต่างชาติควรรู้ โดยแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีความสนใจหรือจำเป็นต้องใช้ชีวิตในเกาหลี เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถ “ใช้ชีวิตในเกาหลี” ได้อย่างราบรื่นและ “เข้าใจ” วิถีชีวิตของชาวเกาหลีมากขึ้น สอดแทรกเกร็ดความรู้ ประโยค สำนวน คำพูดที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมแต่ละสถานการณ์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย   
PART 1 ชีวิตประจำวัน การทักทาย, ที่อยู่อาศัย, มารยาทและการเยี่ยมเยือน, การหาคู่
PART 2 ชีวิตความเป็นอยู่ ครอบครัว, การศึกษา, กิจกรรมตามฤดูกาลและงานอดิเรกในวันหยุด
PART 3 อาหารการกิน โต๊ะอาหารเกาหลี, มารยาทและข้อควรปฏิบัติ, อาหารเกาหลี, ของว่างและเครื่องดื่ม
PART 4 มารยาทในที่สาธารณะ รถไฟฟ้า, รถประจำทาง, แท็กซี่, ห้องน้ำสาธารณะ, ซาวน่า, จิมจิลบัง, ลิฟต์, บันไดเลื่อน, โรงภาพยนตร์, การดูแลสัตว์เลี้ยง, การขับขี่รถยนต์
PART 5 สังคมในที่ทำงาน ลักษณะการทำงานของคนเกาหลี, วัฒนธรรมการทักทาย, วัฒนธรรมการดื่มกิน, การเรียกชื่อตำแหน่ง, บทบาทของผู้หญิงในการทำงาน
PART 6 งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด   
PART 7 เทศกาลและประเพณีสำคัญ   
สารบัญ
Part 1 ชีวิตประจำวัน
Part 2 ชีวิตความเป็นอยู่
Part 3 อาหารการกิน
Part 4 มารยาทในที่สาธารณะ
Part 5 สังคมในที่ทำงาน
Part 6 งานแต่งงาน
Part 7 เทศกาลและประเพณีสำคัญ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300010602 (PDF) 0Bytes 176 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :