ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ทั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

เนื้อหาสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
หนังสือ
128.00 บาท
121.60 บาท
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
เนื้อหาโดยสังเขป
    สาระสำคัญภายในเล่มมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนทั่วไป ใช้เป็นคู่มือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้เป็นคู่มือในการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานของรัฐ
สารบัญ
- ประวัติระเบียบงานสารบรรณ ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- แบบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2544
- ภาคผนวก ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2546
- คำอธิบายประกอบ 1-10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงและพัฒนาถึง พ.ศ. 2533
- การวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมการวินิจฉัยปัญหาถึง พ.ศ.
2536
- หนังสือชี้แจ้งและหนังสือที่กำหนดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานสารบรรณ ปรับปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2548
- สาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ พร้อมอธิบายและตัวอย่างประกอบ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
- สรุปย่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณชุดที่ 1-3
- คำราชาศัพท์-คำสุภาพ-คำสมาญหรือคำไม่ควรใช้
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744029669 (ปกอ่อน) 303 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
หนังสือ
128.00 บาท
121.60 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4