ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม ดีลสุดคุ้ม ตะกร้าของขวัญ ช็อปเลย เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Best Seller ลด 20% ดีลแรงประจำเดือน คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การจัดการทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หนังสือที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการวิจัยและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อการทำวิจัยที่ถูกต้องและนำไปสู่คำตอบที่แท้จริงของคำถามวิจัย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
350.00 บาท
332.50 บาท
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
เนื้อหาโดยสังเขป
    ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการใช้งานวิจัยมาเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิจัยที่มีอยู่แล้ว การทำแบบสอบถาม หรือการทำวิจัยต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยถือเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการทดสอบทฤษฎี ต่อยอด หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป หลักสูตรส่วนใหญ่จึงจัดให้มีการทำวิจัยก่อนจบการศึกษา

    หนังสือ "ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร" เล่มนี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการวิจัยและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัยที่ดี การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ วิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล เพื่อการทำวิจัยที่ถูกต้องและนำไปสู่คำตอบที่แท้จริงของคำถามวิจัย ตลอดจนการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และโลกได้
สารบัญ
บทที่ 1 การวิจัยธุรกิจและงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
บทที่ 2 จรรยาบรรณในการวิจัย
บทที่ 3 หลักคิดแบบนักวิจัย
บทที่ 4 กระบวนการในการทำวิจัย
บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 6 การออกแบบงานวิจัย
บทที่ 7 การสร้างเครื่องมือในงานวิจัย
บทที่ 8 การสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 9 การออกแบบงานวิจัยให้มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือได้
บทที่ 10 การวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 11 การวิจัยเชิงปริมาณ
บทที่ 12 การสรุปผลวิจัยและรายงานการวิจัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164820494 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :